Björn Palmqvist VVS AB

Rörbåten Björn Palmqvist VVS AB är ett auktoriserat VVS Företag anslutna till Comfortkedjan.

Vi har hjälpt BPVVS med annonser, trycksaker, bildekor m m